Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ferenc József

2011.10.21

I. Ferenc József

I. FERENC JÓZSEF (1830–1916)

Ferenc József, I. (Schönbrunn, 1830. aug. 18.Schönbrunn, 1916. nov. 21.)

Ferenc Károly főherceg és Zsófia bajor hercegnő legidősebb fia. 1848 dec. 2-án V. Ferdinánd lemondatása után foglalta el a Monarchia trónját (m. királlyá csak 1867-ben koronázták). Uralkodása az 1848–49-es m. forradalom brutális leverésével kezdődött. 1849. márc. 4-én közzétették az olmützi alkotmányt, amely az 1849-től 1867-ig tartó ún. „neoabszolutizmus” államjogi alapjait vetette meg.

Ferenc Károly főherceg és Zsófia bajor hercegnő legidősebb fia. 1848 dec. 2-án V. Ferdinánd lemondatása után foglalta el a Monarchia trónját (m. királlyá csak 1867-ben koronázták). Uralkodása az 1848–49-es m. forradalom brutális leverésével kezdődött. 1849. márc. 4-én közzétették az olmützi alkotmányt, amely az 1849-től 1867-ig tartó ún. „neoabszolutizmus” államjogi alapjait vetette meg.

Osztrák császár és magyar király. Császárként 1848-ban lépett a trónra, és mindjárt uralkodása kezdetén a magyar szabadságharc leverésének nehéz feladatával kellett szembesülnie. Kezdeti politikáját merev, abszolutista államirányítás jellemezte, melyhez a német nyelvű területek feletti irányítás megszerzésének szándéka társult. Az 1859-ben Solferinónál elszenvedett vereség után mérséklődni kezedett az abszolutista irányítás, az 1866-ban Poroszországtól elszenvedett vereség következtében le kellett mondania nagy álmáról, a németség feletti vezető szerepről. Az 1867-es kiegyezés nyomán dualista államszerkezetűvé vált a Monarchia. Ebben az évben magyar királlyá is koronázták. A későbbiek során mereven elzárkózott a további engedmények adásától mind a magyarok, mind más népek részére (bár más kérdésekben gyakran engedékenyebbnek bizonyult), és külpolitikájában a Balkán felé fordult. Mivel hódítási törekvései ellentétesek voltak Oroszország érdekeivel, előbb Németországgal szövetkezett (1879), majd csatlakozott Olaszország is (1882). Ezen hatalmi törekvések és érdekellentétek vezettek fokozatosan a világháború kitöréséhez, melynek indoka a trónörökös, Ferenc Ferdinánd meggyilkolása volt. Halála után unokaöccsének fia, Károly került a trónra.